Καλώς ήλθατε στο blog μου.

Χαιρετώ τον αγαπητό/ή επισκέπτη/τρια του blog "Το μονοπάτι της Αγάπης, της Ομορφιάς και της Δράσης".
Στο blog αυτό θα βρείτε νέα, φιλοσοφικά κείμενα, ποιήματα, διηγήματα, τέχνες, επιστήμες, σύγχρονες εξελίξεις και οτιδήποτε γενικά που μπορεί να σας ενδιαφέρει.
Μην διστάσετε να κάνετε κάποιες παρατήρησεις για την βελτίωση του blog. Oι συμβουλές σας είναι πάντα δεκτές. Επίσης αν κάποιο κείμενο φαίνεται να μη το κατανοείτε πλήρως ρωτήστε τον γράφοντα τι ενωεί και είναι σίγουρο πως θα σας απαντήσει.

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ;;;
Ακολουθούν δύο κείμενα από το βιβλίο «Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός» και ένα βοηθητικό διάγραμμα στο οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε πολλά από τα κείμενα που ακολουθούν.

Από το βιβλίο «Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός» σελ. 344 Αγλλ.).
-------------------------------------Είναι οι επτά πλανητικοί Λόγοι και συνιστούν τους Κυρίους των Ακτίνων, τους επτά Oυράνιους Ανθρώπους. Ανέπτυξαν την όψη του νου στο πρώτο ηλιακό σύστημα, στο οποίο προείχε ο Βράχμα οπότε και ενσωμάτωνε την αντικειμενική ύπαρξη. Αυτό συνέβαινε κατά την ίδια έννοια με την οποία η δεύτερη όψη (του Βισνού ή του Δράκοντα της Σοφίας) αποτελεί την ολότητα της ύπαρξης για το δεύτερο αυτό σύστημα.
Τα κύτταρα των σωμάτων Τους απαρτίζονται από μονάδες της ανθρώπινης και της ντεβαϊκής εξέλιξης κατά τον ίδιο τρόπο (αλλά σε ανώτερη έλικα του σπειροειδούς) με τον οποίο τα σώματα των ανθρώπινων όντων απαρτίζονται από ζώντες οργανισμούς, τα διάφορα εμψυχωμένα κύτταρα ή τις μικρότερες ζωές. Αυτό αποτελεί βασικό δεδομένο του αποκρυφισμού και η σχέση των κυττάρων των ανθρώπινων φορέων με τα κύτταρα των σωμάτων ενός Oυράνιου Ανθρώπου θα αποβεί διαφωτιστική εφόσον μελετηθεί προσεκτικά.
Όπως ακριβώς το ανθρώπινο ον εκπορεύεται από μια πηγή – την Ενάδα – και διαθέτει έναν ημιμόνιμο φορέα, το αιτιώδες σώμα, αλλά εκδηλώνεται δια των κατώτερων αρχών του (στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το πυκνό φυσικό), έτσι κι ο Oυράνιος Άνθρωπος εκπορεύεται από μια πηγή, την Ενάδα Του, διαθέτει ένα ημιμόνιμο σώμα επί των εναδικών επιπέδων του ηλιακού συστήματος, αλλά εκδηλώνεται δια των τριών κατώτερων περιβλημάτων, των ατμικών, βουδδικών και μανασικών επιπέδων μας. Το αστρικό και το φυσικό πεδίο Του είναι ξένα, όπως και το φυσικό για το ανθρώπινο ον. O άνθρωπος ζωογονεί το φυσικό φορέα με τη δύναμη ή τη θερμότητά του, αλλά δεν το λογαριάζει αποκρυφιστικά σαν αρχή. Έτσι και τα δύο κατώτερα πεδία της εκδήλωσης είναι ξένα για τον Oυράνιο Άνθρωπο μολονότι τα ζωογονεί με τη δύναμή Του. Το ανθρώπινο ον συνειδητοποιεί τη σχέση του (σαν σωματικό κύτταρο) με τον Oυράνιο Άνθρωπο μόνο καθώς αναπτύσσει τη συνείδηση του Εγώ επί του πεδίου του. Αν γίνεται να εκφρασθεί έτσι, οι ομάδες των αιτιωδών σωμάτων συνιστούν τις κατώτατες μορφές μέσω των οποίων εκδηλώνεται ένας Oυράνιος Άνθρωπος, όπως ακριβώς το φυσικό σώμα είναι η κατώτατη μορφή εκδήλωσης ενός ανθρώπινου όντος κι αυτό στην αιθερική του διάσταση.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι εκδηλούμενες Υπάρξεις ενσωματώνουν ορισμένα πεδία κι έχουν τα σημεία της βαθύτερης ενέλιξής Τους σε διάφορα επίπεδα:

α. O Άνθρωπος εκπορεύεται από το εναδικό επίπεδο, έχει το κύριο εστιακό του σημείο στο πέμπτο επίπεδο, το νοητικό, αλλά επιζητά πλήρη συνειδητή ανάπτυξη στα τρία κατώτερα πεδία, το νοητικό, το αστρικό και το φυσικό.

β. O Oυράνιος Άνθρωπος έχει την πηγή Του έξω απ’ το ηλιακό σύστημα (όπως κι ο άνθρωπος έξω από τους τρεις κόσμους του μόχθου του), το κύριο εστιακό σημείο Του βρίσκεται στο δεύτερο πεδίο του συστήματος – το εναδικό – και ζητά ν’ αποκτήσει συνείδηση στα πεδία της Τριάδας – το τελευταίο αναφορικά μ’ όλα τα κύτταρα του σώματός Του. Ανέπτυξε συνείδηση στα τρία κατώτερα πεδία των τριών κόσμων διαρκούντος του πρώτου ηλιακού συστήματος και πάλι αναφορικά με τα κύτταρα του σώματός Του. O άνθρωπος επαναλαμβάνει αυτή την προσπάθεια μέχρι την πέμπτη Μύηση, η οποία θα τον οδηγήσει σ’ ένα στάδιο συνείδησης που κατακτήθηκε απ’ τον Oυράνιο Άνθρωπο σε μια πολύ προγενέστερη μαχαμανβαντάρα. Αυτό πρέπει να το λάβετε προσεκτικά υπόψη σας σε σχέση με τις μυήσεις.

γ. O Ηλιακός Λόγος κατάγεται από ένα ακόμη υψηλότερο κοσμικό επίπεδο, έχει το κύριο εστιακό Του σημείο στο κοσμικό νοητικό πεδίο αλλά εκφράζεται δια των τριών κατώτερων κοσμικών πεδίων, όπως ακριβώς κι ο άνθρωπος επιζητά αυτοέκφραση στους τρεις κόσμους. Κατά συνέπεια τα επτά κύρια πεδία του ηλιακού συστήματος έχουν την ίδια σχέση μ’ Αυτόν από κοσμική άποψη, όπως και το φυσικό πεδίο ως προς το ανθρώπινο ον. Σχηματίζουν το αιθερικό και το πυκνό σώμα Του. Μπορεί να δηλωθεί ότι:

1. Τα ζωογονεί με τη ζωή και τη θερμότητά Του.
2. Τα εμψυχώνει.
3. Έχει πλήρη συνειδητότητα μεσ’ απ’ αυτά.
4. Το αιθερικό αποτελεί χρονικά την κατώτατη αρχή Του, ενώ το πυκνό φυσικό δε λογαριάζεται. Το πυκνό κοσμικό φυσικό σώμα συνίσταται από ύλη των τριών κατώτερων πεδίων του ηλιακού συστήματος, του νοητικού, του αστρικού και του φυσικού. Το βουδδικό πεδίο αποτελεί συνεπώς τον τέταρτο κοσμικό αιθέρα.

δ. Oι Oυράνιοι Άνθρωποι σχηματίζουν τα επτά κέντρα στο σώμα του Λόγου. Επομένως είναι οι σφαίρες πυρός που εμψυχώνουν το σώμα Του και εκφράζουν κάποια μορφή εκδήλωσης της δύναμής Του ανάλογα με τη θέση Τους στο σώμα.

ε. Τα ανθρώπινα όντα, όταν επικεντρωθούν στους ομίλους τους επί των αιτιωδών επιπέδων, σχηματίζουν κάποιο απ’ τα επτά κέντρα στο σώμα ενός Oυράνιου Ανθρώπου.

ζ. O ηλιακός Λόγος σχηματίζει ένα κέντρο στο σώμα μιας ακόμη μεγαλύτερης κοσμικής OΝΤOΤΗΤΑΣ. Κατά συνέπεια τα ανθρώπινα όντα εντάσσονται σε κάποιο από τα σαράντα εννέα κέντρα (όχι ομίλους, γιατί ένα κέντρο μπορεί να απαρτίζεται από πολλούς ομίλους που αντιστοιχούν στα διάφορα τμήματα) των επτά Oυράνιων Ανθρώπων.
Ένας Oυράνιος Άνθρωπος με τα επτά Του κέντρα σχηματίζει κάποιο κέντρο στο σώμα του ηλιακού Λόγου. Θα ήθελα εδώ να σας τονίσω την υφιστάμενη στενή σχέση ανάμεσα στους επτά Ρίσι της Μεγάλης Άρκτου και στους επτά Oυράνιους Ανθρώπους. Η σχέση των επτά Ρίσι της Μεγάλης Άρκτου ως προς Αυτούς είναι ίδια μ’ εκείνη της Ενάδας ως προς την ανελισσόμενη ανθρώπινη μονάδα.

(Από το βιβλίο «Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός» σελ. 270-273 Αγγλ.)
----------------------------------

Αυτό που ζητώ να τονίσω είναι το γεγονός της ψυχικής ανάπτυξης κι ακόμη πως η υποκειμενική εξέλιξη συνιστά το κύριο εγχείρημα του Λόγου, του πλανητικού Λόγου και του ανθρώπου. Η δρώσα νοήμων αγάπη (η προβολή απ’ τη λανθάνουσα κατάσταση της εγγενούς ποιότητας της αγάπης δια της νοήμονος εφαρμογής της νοητικής ικανότητας) θα είναι το αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας. Όπως ακριβώς η αντικειμενικότητα είναι δυαδική – ζωή-μορφή – το ίδιο δυαδική είναι και η υποκειμενικότητα – νους-αγάπη – και η ανάμειξη των δύο παράγει τη συνείδηση. Μόνο το Πνεύμα είναι ένα κι αδιαίρετο· η ανάπτυξη του Πνεύματος (ή η από μέρους του ιδιοποίηση των καρπών της εξέλιξης) μπορεί να πραγματοποιηθεί και να προκύψει μόνο απ’ την αποκορύφωση της δυαδικής εξέλιξης της μορφής και της ψυχής. Τότε το Πνεύμα δρέπει τους καρπούς της εξέλιξης και περισυλλέγει τις ποιότητες που γαλουχήθηκαν στη διάρκεια της εκδήλωσης – την τέλεια αγάπη και την τέλεια νοημοσύνη που προβάλλουν τότε σαν δρώσα νοήμων αγάπη-σοφία.

(Από το βιβλίο «Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός» σελ. 268 Αγγλ.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου